Zmizení bankéře Preisse (rež. Ivan Stehlík, 2001)

Jaroslav Preiss
Jaroslav Preiss (8. prosince 1870 Přeštice[1] – 29. dubna 1946 Praha), český bankéř.
Neobyčejně zajímavý muž, spoluautor československého hospodářského zázraku zmizel v roce 1946. Jeho příběh je vlastně historií tzv. První republiky (2001).

Jméno nejmocnějšího prvorepublikového finančníka bylo po jeho smrti (1946) nadlouho vyslovováno jedním dechem s pojmy „žebračenka“ a „Masarykova střelba do dělníků“, stalo se symbolem zla a zvrhlosti kapitalistického režimu. Poněkud stranou zůstavaly informace o tom, že ČR patřila k deseti nejvyspělejším státům světa.

Stránky pořadu na webu České televize

Share Button