Kosatík hostem Sjezdu spisovatelů

Druhý porevoluční oborový sjezd připravila Asociace spisovatelů na 15. – 17.  září. Koná se v pražském Kampusu Hybernská a mottem je „Mluvme
spolu“, čímž chtějí spisovatelky a spisovatelé vyzvat k dialogu nejen mezi literáty. Hosty Sjezdu budou významné české i zahraniční autorky a autoři, literární teoretikové, historikové i zástupkyně a zástupci kulturních organizací a médií.

„Žijeme v době války, v době pokračující pandemie, v době velkých společenských i generačních rozporů, v době klimatické i ekonomické krize. Spisovatelé vždy nabízeli velkou citlivost v zaznamenávání skutečnosti, otevírali nepohodlná témata, hledali hlubší souvislosti. Chceme zdůraznit význam literatury jako nástroje reflexe a porozumění, “ představuje smysl Sjezdu předsedkyně Asociace spisovatelů, básnířka Jitka Bret Srbová.

Páteřní program ve třech dnech nabídne pět tematických bloků s přednáškami a diskusními panely. Kromě literární reflexe stavu světa v roce 2022 obsáhnou témata literatury v době války, literatury z pohledu feminismu, dotknou se hranic a limitů literatury ve 21. století a kriticky nahlédnou současnou pozici spisovatele v rámci systému podpory tvůrčí práce.

Pavel kKosatík vystoupí na úvodním čtvrtečním panelu po zahájení, které se koná od 19 hodin.

Celý program Sjezdu spisovatelů najdete zde.

Share Button