Menší knížka o německých spisovatelích z Čech a Moravy

 

Menší knížka
Menší knížka o německých spisovatelích z Čech a Moravy

Tato knížka podává zběžný přehled o působnosti a významu německého písemnictví v Českých zemích. Český příběh německé literatury počíná okolo poloviny 13. století na dvorech posledních Přemyslovců, ale hlavní pozornost je soustředěna na tvorbu 19. a 20. století, která je žánrově i stylisticky snáze uchopitelná. Přibližuje psanou kulturu německého etnika, která byla v jazykovém pohledu na českou literaturu odsouvána do pozadí, i když svou kvalitou se mohla měřit s tehdejší domácí produkcí. A nebyl to jen Stifter, Kafka a pražský židovský kruh, ale i další kteří patřili k významným romantikům, modernistům či expresionistům.

 

 

 

 

 

Autor: Pavel Kosatík

Žánr: Literatura naučná, O literatuře
Rok vydání: 2001

Počet stran: 267
Nakladatelství: Nakladatelství Franze Kafky
ISBN: 80-85844-79-6

Koupit knihu

 

Tipy pro vás:

Nové články na téma česko-německá literatura najdete na stránkách Institutu pro studium literatury na literárněvědném online fóru pro germanobohemistiku. Žurnál tvoří dvě řady, týdně vycházející bohemistická Echa a čtrnáctidenní česko-německá Echos, zaměřená na německy psanou literaturu z českých zemí.

 

Navštivte Pražský literární dům – domácí i zahraniční veřejnosti zpřístupňuje literaturu autorů německého jazyka, kteří žili a tvořili na území dnešní ČR či odtud pocházejí.

 

Přispět k oživení tradic, z nichž vzešel unikátní fenomén tzv. pražské německé literatury, se snaží Společnost Franze Kafky. Jejím cílem je obnovit obecné povědomí o významu kulturní plurality středoevropského regionu, kde spolu po staletí žili Češi, Němci a Židé.

 

 

 

 

Share Button