Jak to vidí – 28. 10. 2019

Česká republika si připomíná 101 let od založení státu. Pavel Kosatík na Dvojce Českého rozhlasu mluvil mj. o tom, že s vyhlášením samostatného státu v roce 1918 nepočítal ani Masaryk.

Share Button