Rozhovor o Přemyslu Pittrovi, červenec 2015

Petr Turecký se v červencovém čísle Protestanta ptal, čím je osobnost Přemysla Pittera inspirativní v dnešní situaci.

Share Button