Přátelské vzpomínání na Jarmilu Novotnou v Jonáš klubu

O životě světové operní hvězdy Jarmily Novotné vyprávěl Pavel Kosatík 13. dubna v Jonáš klubu.

Příznivcům divadla Semafor přiblížil svou práci a poznatky získané při psaní úspěšné monografie s názvem Baronka v opeře, jejíž vznik inicioval a financoval Zámek Liteň, z.s.

Hlavním cílem Zámku Liteň, z.s. je obnovit a pozvednout jméno, hudební a morální odkaz světoznámé operní pěvkyně, proslulé osobnosti a velké vlastenky Jarmily Novotné a českého šlechtického rodu Daubků.

Proto organizuje multižánrový hudební Festival Jarmily Novotné, pečuje o muzejní sbírku, podporuje a iniciuje vznik nových autorských počinů, podporuje mladé umělce a obnovuje kulturní památky v areálu Zámku Liteň.

 

Share Button