Jiný TGM na Vltavě

Od 15. do 26. 10., od pondělí do pátku, vždy v 11:30-12:00 vysílá Český rozhlas Vltava v rámci programové řady Osudy premiéru četby z knihy Pavla Kosatíka Jiný TGM.

Tomáše Garrigue Masaryk nás fascinuje svou velikostí, obdivujeme, co všechno za svůj život dokázal a napsal. Pro své současníky však dlouho byl jen umanutým, hádavým mužem, který se pořádně nevěnuje ani vědě, ani politice. Aspoň tak ho vidí ve své nové knize nazvané spisovatel Pavel Kosatík.

I když zachycuje jeho život chronologicky a staví svoje přemýšlení o něm na historických faktech, nevěnuje se v první řadě jejich rozepisování. Zajímá ho kontext, kořeny, z nichž TGM vyšel, myšlenkové zázemí, podněty, které ovlivnily jeho názory. Ve vybraných kapitolách, které zazní v rozhlasových Osudech v podání Jana Vlasáka, se mj. zabývá otázkou víry a náboženství, snaží se vysvětlit důvody Masarykova přechodu od katolictví k protestantství, kdy se stal členem reformované církve (dnes bychom řekli církve českobratrské) a představuje ho jako člověka, který se spoléhal na tzv. Prozřetelnost, věřil, že ho vede, že vše, co dělá, se skládá v jeden celek.

Připravila Zuzana Vojtíšková, dramaturgie Vladimíra Bezdíčková, čte Jan Vlasák, režie Vlado Rusko.

Share Button