100 x Václav Havel

100 slavných i méně známých, ale důležitých výroků Václava Havla. Vět, které vstoupily do dějin a o kterých má smysl přemýšlet i dnes. Čítanka Havlových výroků s komentářem a výkladem, která Václava Havla přibližuje dnešním čtenářům.

Václav Havel: po T. G. Masarykovi asi jediný český veřejný činitel, jehož myšlenky natolik vstoupily do našeho podvědomí, že už si často ani neuvědomuje jejich původ. Používáme je, ať o tom víme nebo ne, ať s nimi souhlasíme nebo ne.

Možná, že by se Václav Havel touto situací, kdyby ji mohl sledovat, bavil, možná by si lehce zoufal. Z jeho díla totiž mají momentálně největší rezonanci věty a pojmy, jimž on sám žádnou zvláštní myšlenkovou brizanci nepřipisoval. Často se jednalo o hesla stvořená prot potřebu dané historické chvíle a doslova na poslední chvíli také vzniklá.

Nejsme jako oni – Pravda a láska musí zvítězit na lží a nenávistí – Naše země nevzkvétá – Blbá nálada

Václav Havel sám považoval ze svého díla za důležité spíš věty ukryté v esejích a divadelních hrách, napsaných v sedmdesátých a osmdesátých letech – ty pro sebe nejpodstatnější dál později rozvíjel v prezidentských projevech. Z úvah o tom, je-li možný “život v pravdě”, se například zrodila jeho představa “nepolitické”, někdy taky ” antipolitické” politiky, kterou se snažil prosazovat i z pozice hlavy státu.

Co Václav Havel chtěl svými myšlenkami říct, a hlavně jaký obsah si v nich můžeme najít dnes?

100 x Václav Havel

Autor: Pavel Kosatík

Nakladatel: Universum

ISBN:978-80-7617-929-5

208 stran

Rok vydání: 2019 (1. vydání)

Share Button